Training en opleiding

Op specifieke terreinen kunt u ons ook inschakelen voor trainingen en opleidingen. Vaardigheidstrainingen zijn daarbij onze specialiteit. Een deel van de opleidingen en trainingen wordt door onze eigen mensen gedaan, een ander deel door de gespecialiseerde achterban, waarmee wij al jaren samenwerken en met wie wij uitstekende ervaringen hebben.

Wij kiezen bewust voor kleinschaligheid waar het gaat om de groepsgrootte. De ervaring leert dat het beste resultaat wordt bereikt als iedere deelnemer de aandacht krijgt die hij of zij verdient. Ook één op één training behoort tot de mogelijkheid.

DeJaarrekening2015